So sánh các bảng liệt kê

0901147988

LIÊN HỆ 0901147988

16,700,000,000 VNĐ/tỷ
16,700,000,000 VNĐ/tỷ

đất nền

1 năm trước