So sánh các bảng liệt kê

minhtpland1

LIÊN HỆ minhtpland1

4,500,000,000 VNĐ

m²: -1

đất nền

minhtpland1

2 năm trước

4,500,000,000 VNĐ

m²: -1

đất nền

2 năm trước