Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Để Đà Nẵng luôn là thành phố đáng sống

Để Đà Nẵng luôn là thành phố đáng sống

“Kịch bản phát triển đô thị Đà Nẵng cho giai đoạn mới này không đơn thuần là một quy hoạch ngành, thậm chí không phải quy hoạch chung mà phải là quy hoạch tổng thể của tất cả các ngành.”– Kiến trúc sư Bùi Huy Trí Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, […]