So sánh các bảng liệt kê

m²: 147

đất nền

Kiên Nguyễn

2 năm trước

1,250,000,000 VNĐ

m²: 147

đất nền

2 năm trước