Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,900,000,000 VNĐ

m²: 131

đất nền

2 ngày trước

m²: 150

đất nền

phamtrungdung1

1 tuần trước

6,500,000 VNĐ

m²: 150

đất nền

1 tuần trước

m²: 90

đất nền

phamtrungdung1

2 tuần trước

738,000,000 VNĐ

m²: 90

đất nền

2 tuần trước