Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

925,000,000 VNĐ

m²: 102

đất nền

2 tháng trước

1,900,000,000 VNĐ

m²: 131

đất nền

3 tháng trước

m²: 150

đất nền

phamtrungdung1

3 tháng trước

6,500,000 VNĐ

m²: 150

đất nền

3 tháng trước

m²: 90

đất nền

phamtrungdung1

4 tháng trước

738,000,000 VNĐ

m²: 90

đất nền

4 tháng trước