Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

10,700,000,000 VNĐ

m²: 112.5

đất nền

Nguyễn Bá Kiên

4 tháng trước

10,700,000,000 VNĐ

m²: 112.5

đất nền

4 tháng trước