Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

m²: 147

đất nền

Nguyễn Bá Kiên

1 tuần trước

1,250,000,000 VNĐ

m²: 147

đất nền

1 tuần trước

m²: 110

đất nền

Nguyễn Bá Kiên

2 tuần trước

1,150,000,000 VNĐ

m²: 110

đất nền

2 tuần trước