Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,830,000,000 VNĐ

m²: 125

đất nền

Đạt Trịnh

2 tháng trước

1,830,000,000 VNĐ

m²: 125

đất nền

2 tháng trước